Reforhandling av kontrakter

De fleste som har firma er vant til at man har en viss bundet tid når man inngår en avtale med noen. Når denne tiden løper ut, bør man sjekke hvordan markedet ser ut. Hva har endret seg siden man inngikk avtalen? Her må man selvsagt se både på egne behov som kan ha endret seg eller markedsendringer. Det er kun de bedriftene som gjør en god nok jobb på dette punktet som kan vise til de beste resultatene i forhold til lave utgifter. Dette er noe vi har tatt innover oss og vi har derfor brukt litt tid på å se igjennom alle leverandørene vi har og ikke minst, se på hvordan markedet er per i dag.

 

Det første vi måtte gjøre var selvsagt å sjekke ut nettsidene til de aktuelle kandidatene. Derfor delte vi opp teamet og de fikk hver sin nettside å sjekke ut. Ikke bare skulle de sjekke forhandlere som var i umiddelbar geografisk nærhet, man skulle også sjekke ”outsidere”. Så derfor sjekket strøm avdelingen de lokale strømleverandørene og i tillegg noen nasjonale forhandlere som http://eltelevest.no/ . Noen ganger er de lokale best, andre ganger de nasjonale. Men etter å ha brukt en del timer på å se igjennom kontrakter så vet i alle fall vi hva som passer best for oss. Så kan vi bare ønske andre bedrifter som skal navigere denne jungelen, lykke til!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>