Historikk

HISTORIKK

Stjernen ved Akershusfestning Under unionstiden med Sverige fikk kong Oscar II bygget en kongesjalupp for bruk i Norge. Den ble bygget ved Akers Mek Verksted i 1899.  Kong Oscar II brukte ikke ”Stjernen” mange ganger.  I 1905 ble Kong Haakon VII vår nye konge og han brukte båten flittig frem til andre verdenskrig.
”Stjernen” ble vedlikeholdt ved Marinens Hovedverft i Horten, og lå i vinteropplag her. Mannskapet besto av skipper, maskinist, fyrbøter og to mann på dekk. Alle kom fra marinen. På sommeren gikk ”Stjernen” til Oslo og var i bruk til fjordturer eller som følgebåt ved seilaser.
Under krigen brukte tyske offiserer den i Oslofjorden. Da freden kom var den i miserabel forfatning. Den ble kassert og solgt.  ”Stjernen” ble fraktet til Mjøsa og ombygd til fraktebåt, så til fritidsbåt og senere fraktebåt igjen. Til slutt endte den innerst i en fjord hvor den lå i 15 år og ble mer og mer ødelagt.

Venneforeningen Marinemuseets Matroser ble stiftet 1993.  Arne Matsen, som satt i styret, hadde oppdaget ”Stjernen” i Mjøsa og foreslo at det å bringe den tilbake til fordums prakt måtte være en fin oppgave for Matrosene.  Styreleder (høybåtsmann) og resten av styret var enige.

Båten var imidlertid et bedrøvelig syn.  Til og med den fine wedderbaugen var borte.  Knud Zimmer, skipsingeniør og matros, vurderte likevel båten til å være et restaureringsobjekt, men det viste seg meget vanskelig å enes om en pris.  Først i 1995 fikk vikjøpt båten for en pris som vi kunne godta.
At vi var i stand til å kjøpe var takket være Perr Reichborn Kjennerud som hadde donert 100 000 kroner.

Stjernen i forfall 1

Senere ble det som en gang hadde vært  en staseløig kongesjalupp degradert til en skarve sandlekter.  Forfallet var totalt.

Først ble den bygget om til noe som skulle ligne en cruisebåt.  Den flotte wedderbaugen var fjernet.

Senere ble det som en gang hadde vært  en staseløig kongesjalupp degradert til en skarve sandlekter.  Forfallet var totalt.
Det ble opprettet en stiftelse og vi fikk en gammel bussgarasje, en stor container og en brakke. og over alt dette ble det lagt et tak, og ”Stjernen” var i hus.  Det ble mye dugnad.
Nå måtte båten strippes for alt uoriginalt og det var en stor og krevende jobb. Det måtte til og med brukes sprengstoff for å fjerne store mengder betong som var støpt ned i bunnen som ballast.
Arbied på  Stjernen

Provisorisk, ja, men vi hadde da tak over hodet. I hvertfall delvis.

Arbeid på Stjernen
Norske Veritas undersøkte båten.  Konklusjonen ble: ”Deler av skroget hadde stått seg godt og trolig kan man nøye seg med å skifte ut rundt 40% av platene, noe mer på spantene”.

Riksantikvaren bekreftet at skipet var verneverdig, men dette var mer enn en dugnadsjobb og det ville koste store penger.  Derfor ble stiftelsen Kongesjaluppen Stjernen dannet og det ble valgt et styre på 6 medlemmer. Stiftelsen har org. nr. 976 025 784.

Nils Hanssen Sande klarte å skaffe sponsorer til prosjektet.  I tillegg kom det penger fra Matrosenes arrangementer i forbindelse med innkomsten for Færderseilasene og fra lokale givere.  Det ble inngått en kontrakt med Hansen & Arntzen båtbyggeri i Stathelle for restaureringsarbeidet.

Den originale dampmaskinen sto på Marinemuseet.  Ny kjele ble bestilt fra Bartlett Enginering i Wales etter originaltegninger. Senere ble også maskinen sendt dit, da Bartlett Enginering gratis ville kontrollere og prøvekjøre den.

Arbeidet med å skifte plater og spant gikk nå etter planen og i 1999 var skroget ferdig.  Det var da brukt 30 000 stk 9 millimeter nagler.

Stjernen under restaurening
Beskyttelse var nødvendig i støvføyka, men skikkelig varmt ble det.
Det ble mer dugnad.  Mye mer.  Skroget ble malt både innvendig og utvendig.
Det ble en krevende jobb. Det var veldig trangt og kronglete nede i bunnen av båten.  Utvendig ble skroget sparklet med tokomponent sparkel og slipt (dette var en av de verste oppgavene). Til slutt fem strøk skipsmaling.  Matrosene kjørte til og fra Stathelle i flere måneder, i alt ca. 12000 km.
Arbeidet med den flotte lugaren akterut, dollbord, karmer, dekk og bakker, alt i teak, gikk fremover.  Propell med aksel og hylse ble montert.  Kjelen og maskinen kom tilbake fra England og ble montert.  Roar Ramde, som er både skipsingeniør og matros, overvåket hele restaureringen. Aktercabibeb på Stjernen
Alt dette kostet mange penger, men styret med Nils Hanssen Sande klarte å skaffe de nødvendige midler.  På slutten holdt det hardt, men stiftelsen fikk da 500 000 kroner fra Borre Kommune og vi kom over den siste kneiken.

Onsdag 21. mars 2000 ble ”Stjernen” sjøsatt og  trimmet. Til slutt kom folk fra skipskontrollen og godkjente ”Stjernen” for 12 passasjerer og ett mannskap på 5.

 

 

Sjøsetting av Stjernen
Endelig, den 7. juni 2000, kom ”Stjernen” tilbake til Horten, og ble møtt med Marinemusikken og mange som ville ønske den velkommen tilbake.
Hjemkomst

Nå begynte ”Stjernen” med korte turer med passasjerer i Hortens nærhet for kr. 60,- pr. person. pr. tur for å vise båten frem for folk.  Vi fikk innbydelse til å delta på Akershusstevnet 2001.  Den 20. august 2001 gikk vi til Oslo, og ble møtt med Oslo Havnevesens båter med vannkanoner og stor begeistring.

Driften av  ”Stjernen” har gått utrolig bra. Maskinen som er over 100 år dunker og går.  Mannskapet jobber gratis,  De mestrer maskin, kjele og båt upåklagelig. Redningsaksjonen for Kongesjaluppen ”Stjernen” har kostet millioner og tusenvis av dugnadstimer utført av folk som trodde på prosjektet.  Ikke minst har det vært et styre som aldri ga opp.  Det finnes ikke maken til båt som ”Stjernen”, derfor er det bra at den ble reddet. Vårt håp er at byen og distriktet får glede av ”Stjernen” i mange år fremover.

I  2005 ble det en hektisk sesong i anledning unionsoppløsningen 1905. Da var vi i Oslo og deltok i feiringen.  Høydepunktet var da vi fraktet både den svenske og den norske kongen fra Oscarshall til Honnørbrygga.

 

Stiftelsens første midlertidige styre besto av:  Rolv Wesenlund,
Gunnar Rio, Nils Hanssen Sande, Wenche Juvodden og Knud Zimmer.

I styrene opp gjennom årene har ett av styremedlemmene også vært styremedlem i Matrosene.  Det er vedtektsbestemt.

Styret i 2007 er det samme som i 2006.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>