DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Seilingsperioden var normalt fra 15. mai til 15. august, men i de senere årene har den ikke blitt tatt i opplag før i oktober.

Stjernen er ingen sjøbåt og seiling er således avhengig av vær og vind. Når det gjelder vind er det satt en begrensning på10m/sek. Det seiles turer primært langs Vestfoldkysten. Fartøyet er sertifisert for 12 passasjerer. Mest populært har vært firmaturer og bryllupsturer. Bryllupsturene har ofte vært i forbindelse ved vielser i det gamle Løvøykapellet.

Denne gamle kongesjaluppen har en 2-sylindret dampmaskin (compoundmaskin) og er kullfyrt. Den kan komme opp i en hastighet av 10 knop, men ved seilinger langt fra hjemmehavnen et det bedre å bli tauet det meste av strekningen.

I forbindelse med festivaler og diverse andre arrangementer har Stjernen vært engasjert som et visningsobjekt og har da markert åpningen med salutt fra sin saluttkanon.

Vi har flere ganger vært i Oslo. I 2005 hadde vi gleden av å frakte både den svenske og den norske kongen fra Oscarshall på Bygdøy og til Honnørbrygga ved Oslo Rådhus.Salutt fra Stjernen

I 2009 lykkes vi, med støtte fra Marinemuseet, å delta på Risørfestivalen hvor Stjernen ble gjenstand for meget stor oppmerksomhet. For denne turen måtte vi planlegge med eventuelle ”nødhavner” hvis vi skulle få dårlig vær. En annen ny aktivitet dette året var en tur med beboere fra Indre Havn Sykehjem i regi av kommunens tiltak ”Den gylne spaserstokken”.

I forbindelse med festivaler og andre arrangementer har Stjernen vært engasjert som et visningsobjekt og har da markert åpningen med salutt fra sin saluttkanon.

StjernenTurer med Stjernen kan avtales med stiftelsens leder:
Nils Hansen Sande, tlf 905 51914, E-post nhsande@gmail.com

I juli seiler Stjernen normalt hver onsdag fra kl 1200 turer i Hortens nære farvann. Utgangspunktet for turene er for tiden flyttet fra Horten Gjestehavn til Magasinkanalen ved Marinemuseert på Karljohansvern der den har sin faste plass.

Stjernen tas på land hver høst.  En lokal sponsor sørger for løftet og fartøyet plasseres på sin spesielle tilhenger.  Det har lenge vært et problem med å få et fast opplagsted hvor vi kan utføre vedlikehold, men nå ser det ut til at saken har funnet sin løsning.  Vi har overtatt en plasthall fra Oscarsborg.  Sammen med Oscarsborgs venneforening har vi demontert dette og vi har transportert det til Møringa på Karljohansvern der vi har fått tillatelse til å montere det.

Det var en stor jobb å demontere hallen, men det var en enda større jobb å bygge den opp igjen.  Men iherdig matrosinnsats og goodwill fra flere hold fikk endelig Stjernen på plass i eget hus.

Stjernen på vannetStjernen i hallenHallen oppe

Hallen på vei opp 1Lagerhall StjernenGjengen

Stjernen krever et omfattende vedlikehold hvert år.  Skroget skal reingjøres og eventuelt stoffes, anoder skiftes, en gjengrodd propell må pusses.  På dekk og innredning venter en formidabel jobb med pussing, lakking og polering.  Stell av ”gamle damer” er en omfattende prosess.

For ikke å snakke om ”damens indre organer”.  Kjelesjau og reparasjon av fyrgang.  Dampmaskinen ble ekstra grundig overhalt i 2007.  Hele maskinen ble demontert.  Lagre og slitte deler ble reparert eller erstattet.  Heldigvis har vi et par dyktige maskinister og et styremedlem som har tilgang til et verksted.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>